Privacyverklaring

Dit is de website van SiGN GROEP, onderdeel van Nedlite Totaalreclame V.O.F.
Correspondentieadres: Stadhoudersmolenweg 58a, 7317 AW Apeldoorn
Telefoonnummer: 085 130 4590
KvK-nummer: 53644387
Btw-nummer: NL 8509.59.196.B01

E-mailadres: info@sign-groep.nl
Verkoop: verkoop@sign-groep.nl

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website sign-groep.nl en de diensten die SiGN GROEP aanbiedt. SiGN GROEP behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SiGN GROEP kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van SiGN GROEP door het invullen van gegevens op de website van SiGN GROEP. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan. SiGN GROEP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

SiGN GROEP verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien SiGN GROEP daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom SiGN GROEP gegevens nodig heeft

SiGN GROEP verwerkt je persoonsgegevens om een opdracht uit te kunnen voeren, telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan SiGN GROEP je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst (of in het kader van promotieactiviteiten).

Hoe lang SiGN GROEP gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door SiGN GROEP niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
SiGN GROEP hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Andere informatie die SiGN GROEP kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan SiGN GROEP andere informatie verzamelen, zoals:
  • Browser en apparaat gegevens
  • Serverlogboekbestanden
  • Informatie over geografische locatie
  • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
  • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen

SiGN GROEP deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt SiGN GROEP jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet SiGN GROEP alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar kantoor@sign-groep.nl. SiGN GROEP zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

SiGN GROEP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van SiGN GROEP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Datalekken

SiGN GROEP verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. SiGN GROEP meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal SiGN GROEP alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van SiGN GROEP zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. SiGN GROEP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

SiGN GROEP als verwerker

SiGN GROEP verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. SiGN GROEP zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. SiGN GROEP mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen SiGN GROEP en opdrachtgever zal SiGN GROEP alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

SiGN GROEP kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door SiGN GROEP ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. SiGN GROEP blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.

Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruikt sign-groep.nl cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan sign-groep.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Google Analytics

SiGN GROEP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. SiGN GROEP heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.

Social media cookies

Op de website sign-groep.nl zijn verwijzingen opgenomen naar de sociale netwerken. Deze sociale netwerken maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het social media kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan sign-groep.nl bent ingelogd op social media en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacyverklaring van de sociale netwerken om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website sign-groep.nl gebruikt geen tracking cookies.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen

SiGN GROEP behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bijgewerkt op dinsdag 22 mei 2018


Contact met ervaren specialist

Lichtreclame vertelt waar jij met je bedrijf voor staat en wat klanten bij je kunnen verwachten. We houden rekening met jouw identiteit, eventuele omgevingsfactoren en de architectuur van het gebouw. Op die manier sluit de lichtreclame uitstekend aan bij jouw wensen en past het binnen de uitstraling van jouw onderneming.

Landelijke dekking

Dankzij servicepunten op strategische plaatsen in heel Nederland kan SiGN GROEP landelijke dekking bieden.

Tevreden klanten

De goede service en dienstverlening wordt door onze klanten enorm gewaardeerd.

Vakkundige aanpak

De jarenlange ervaring van onze gekwalificeerde specialisten garanderen een vakkundige aanpak.

In eigen huis geproduceerd

SiGN GROEP beschikt over een netwerk van service centers waar vandaan de reclame-opdrachten in eigen huis geproduceerd.

Snel ter plaatse

Onze onderhoudsmonteurs altijd snel ter plaatse, wanneer het gaat om het oplossen van storingen en/of schades.

Persoonlijke aandacht

Onze ervaren specialisten staan altijd klaar om je de beste oplossing te bieden.
★★★★☆ Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een 8.2